#Delapådet – en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Länsstyrelserna presenterar kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet. En viktig del av Länsstyrelsen Värmlands arbete för att uppnå ett av de nationella jämställdhetspolitiska delmålen och visionen Ett jämställt Värmland.

– Dina val gör skillnad, inte bara på lönekontot utan även i form av tid som du investerar med ditt barn. Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen men tyvärr tar männen fortfarande ut betydligt färre föräldradagar än kvinnorna. Trots att det är som Shahab Ahmadian som är projektledare för FATTA MAN konstaterade vid vår eftermiddag på Almedalen i somras ”det är sjukt lyxigt att få betalt för att hänga med sin unge!”, säger Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Värmland.

Genom tryckta affischer med texter som ”Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?… fick ingen pappa någonsin höra” hoppas Länsstyrelserna väcka uppmärksamhet och skapa diskussion kring frågan om delat föräldraansvar.

Kampanjen kommer också att drivas i sociala medier under hashtag #delapådet samt på webben www.delapådet.se där fakta och myter blandas med tips och exempel från föräldrar.

– Vi hoppas att vi ska kunna sprida kunskap om föräldraledighet och skapa en diskussion kring vilka normer som påverkar föräldraskapet. Detta är en viktig del i arbetet för att skapa fler aha-upplevelser kring jämställdheten i Värmland. Andra delar är exempelvis nätverket Ett jämställt Värmland där vi just nu satsar på kompetensutveckling till alla Värmländska kommuner, sprider filmen Jämställdhetsfrågan där män och pojkar berättar vad de har att vinna på ökad jämställdhet och ny statistik som presenteras på ett speciellt sätt i slutet av året, fortsätter Katarina Jakobsson.

Utgångspunkten för kampanjen är den nationella jämställdhetspolitiken och delmålet ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”. Utöver det obetalda hem- och omsorgsarbetet berör ett jämställt föräldraskap också frågor om ekonomi och makt. 2015 tog kvinnor ut 74 procent av alla uttagna föräldradagar medan pappor tog ut 26 procent. Föräldraledigheten är givetvis inte allt – men det är en viktig början.

Användning av föräldraförsäkringen 2015
(Fördelning % av nettodagar, ny statistik från SCB hämtad från Försäkringskassan)
Män i Värmland 24 % (jämfört med 26 % i riket)
Kvinnor i Värmland 76 % (jämfört med 74 % i riket)

Läs mer på www.delapådet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.