Visit Värmland

Vi hälsar Visit Värmland välkommen som en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Hållbarhet är ett nyckelord för Visit Värmland när vi arbetar för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen och där social hållbarhet är ett prioriterat område. Besöksnäringen är en bransch som attraherar många kvinnor, unga och utrikes födda och är dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många personer.”

> Läs mer om Visit Värmland.  

Kontaktperson: Jonas Jacobsson, jonas.jacobsson@visitvarmland.se, 054-776 60 01.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.