Samordningsförbundet Samspelet

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Samordningsförbundet Samspelet med dess parter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald. Ett övergripande mål för Samspelet är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i insatser finansierade av förbundet.

För att öka kunskapen inom området jämställdhet erbjuds alla medarbetare och styrelseledamöter en fyradagars utbildning inom Jämställdhet – Genus och Ledarskap. I förbundets jämställdhetsplan framgår det att jämställdhetsaspekter ska integreras i alla underlag inför beslutsfattande, i de rapporter som ges om förbundets verksamhet samt vid olika former av uppföljningar.”

> Mer information om Samordningsförbundet Samspelet.

Kontaktperson: Emma Kjesbo, emma.kjesbo@karlstad.se, 076-140 90 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.