Samordningsförbundet Samspelet

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Under 2015 har Samspelet påbörjat arbetet med jämställdhet genom att könsuppdela all statistik samt diskutera de olika variationer vi kan utläsa med reflektioner om vad som skulle kunna göras annorlunda. Påbörjat arbete kommer lyftas till en betydligt mer aktiv och högre nivå genom vårt Esf-projekt Porten, med spill-off-effekter på övriga finansierade insatser och i samverkan med våra parter.”

> Mer information om Samordningsförbundet Samspelet.

Kontaktperson: Emma Kjesbo, emma.kjesbo@karlstad.se, 076-140 90 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.