Markant Reklambyrå AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi sätter mål och jobbar aktivt för att vara ett jämställt företag, inom alla områden. Vi är nämligen övertygade om att det är en framgångsfaktor för alla organisationer. Vi har som exempel nu en helt jämn könsfördelning bland byråns medarbetare. Nästa mål är att genomföra en utbildningsinsats, där byråns kvinnliga medarbetare väljer område att fördjupa sig inom. Allt för att utveckla sig själv och i nästa steg företaget.”

> Mer information om Markant Reklambyrå.

Kontaktperson: Bengt Haffling, bengt@markant.se, 0708-39 81 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.