Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi driver ett skyddat boende där vi hjälper kvinnor och barn tillbaka till ett liv utan våld i nära relationer. Vi har utbildad personal på plats på boendet vardagar.  Ideella jourkvinnor bistår med värdefulla insatser för vår  jourverksamhet kvällar och helger. Vi har även stödsamtal via telefon.

Sprider vårt budskap om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Deltar på mässor och föreläsningar där vi informerar om vår verksamhet. m.m.”

> Mer information om Kvinnojouren Filipstad/Storfors.

Kontaktperson: Perina Österberg, kvinnojouren.filipstad@telia.com, 0590-122 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.