Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Vi välkomnar Kvinnojouren Filipstad/Storfors med följande bidrag:

”Vi driver ett skyddat boende där vi hjälper kvinnor och barn tillbaka till ett liv utan våld i nära relationer. Vi har utbildad personal på plats på boendet vardagar.  Ideella jourkvinnor bistår med värdefulla insatser för vår  jourverksamhet kvällar och helger.

Vi har även stödsamtal via telefon.

Sprider vårt budskap om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Deltar på mässor och föreläsningar där vi informerar om vår verksamhet. m.m.

Kontoret 0590/122 21 vardagar kl. 9-15

Journumret vard. kl. 18-22, helger kl. 9-21

070/663 12 40 Välkommen att ringa vid behov.”

Kontaktperson: Perina Österberg, Joursamordnare Kvinnojouren Filipstad/Storfors <kvinnojouren.filipstad@telia.com>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.