iBiz Solutions

Vi välkomnar iBiz Solutions till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

I min roll som HR-partner är jag väldigt delaktig ibland annat rekryteringsarbete och employer brand. Jag vill gärna få bra input från hur det ser ut i Värmland samt tips och inspiration från föreläsare i ämnet jämställdhet.

Kontaktperson: Olivia Jutered, olivia.jutered@ibiz-solutions.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.