iBiz Solutions

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

I min roll som HR-partner är jag väldigt delaktig ibland annat rekryteringsarbete och employer brand. Jag vill gärna få bra input från hur det ser ut i Värmland samt tips och inspiration från föreläsare i ämnet jämställdhet.

> Mer information om iBiz Solutions.

Kontaktperson: Olivia Jutered, olivia.jutered@advania.se, 0701-61 60 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.