Bergsskolan i Filipstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Bergsskolans verksamhet är i huvudsak inriktad mot de av tradition mycket mansdominerade branscherna stål-, metall- och verkstadsindustri, respektive gruv-, bergmaterial- och anläggningsindustri. Den främsta utmaningen i jämställdhetsarbetet handlar om att få fler unga kvinnor att söka teknisk utbildning, så att andelen kvinnor i ”våra” branscher kan öka. Vi kommer att utveckla det lokala och regionala samarbetet kring jämställdhet med såväl grund- och gymnasieskolor, som industrin. För Bergsskolan är jämställdhet både ett mål och ett medel.”

> Mer information om Bergsskolan.

Kontaktperson: Maria Lindh, maria.lindh@bergsskolan.se, 070-687 96 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.