Ilmatar Solar AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Ilmatar har undertecknat Women’s Empowerment Principles – WEP:s, som är skapat av FN Women och FN Global Compact-initiativ för företagsansvar. Syftet med WEP:s och skälet till vårt engagemang är att uppmärksamma den betydelse jämställdhet har för oss som företag och säkra att vår arbetsplats är inkluderande och rättvis för alla, i linje med WEP:s sju principer.

Principerna är:

  1. Ledning på hög nivå inom företaget.
  2. Rättvis behandling av alla kvinnor och män på arbetsplatsen utan diskriminering.
  3. Medarbetarnas hälsa, välbefinnande och säkerhet.
  4. Utbildning och träning för möjlighet till karriärutveckling.
  5. Principer för företagsutveckling, leveranskedja och marknadsföring.
  6. Gemenskapsinitiativ och opinionsbildning. 7. Uppföljning och rapportering.

För att uppfylla WEP:s sju principer har Ilmatar satt upp egna interna mål och konkreta åtgärder.

Ilmatar är verksam inom energibranschen där kvinnor ofta är underrepresenterade. WEP:s är som nämnt en del av FN:s Global Compact och syftar till att öka kvinnors representation i arbetsstyrkan. År 2023 var 33 % av våra anställda kvinnor. Det är en liten ökning från föregående år då samma siffra var 29 %.

Engagemanget för WEP:s är en fortsättning på vårt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering (DEI – diversity, equity and inclusion) och vårt sociala ansvar. Det linjerar också med vår ESG-strategi där ett av målen är att öka andelen kvinnor i högsta ledningsposition till mer än 40 %.

> Mer information om Ilmatar Solar AB.

Kontaktperson: Cecilia Hertzberg, cecilia.hertzberg@ilmatar.fi, 0702-88 22 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.