Marelin AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Lagen är lik för alla! För Marelin Intellectual Property är detta en självklarhet. Ändå ser vi tyvärr att det kan vara stor skillnad mellan att ha rätt, och att få rätt. För Marelin är det viktigt att arbeta för att alla får en rimlig möjlighet att få den rätt man har, oberoende av ekonomisk styrka, kön, ålder, titel, åsikt, bakgrund eller andra kriterier. Tillsammans med alla andra skapar vi jämställdhet, både inför lagen och överallt annars!”

> Mer information om Marelin AB.

Kontaktperson: Knut Jenssen, knut@marelin.se, 0725-15 24 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.