Husbilslandet försäljning & verkstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi verkar i en bransch där betydligt fler män söker sig till yrket än kvinnor. Det här vill vi ändra på. Vi jobbar därför aktivt för jämställdhet  genom att bland annat låta kvinnliga medarbetare inspirera andra kvinnor att välja vår bransch på exempelvis jobbdagar, engagera oss i utbildningsfrågan för att verka för fler kvinnor i branschen, sprida kunskap om hur verkstäder ser ut idag och hur de fungerar eftersom vi tror att många har en gammal bild av hur det ser ut och fungerar. Det här med flera andra saker jobbar vi aktivt med.”

> Mer information om Husbilslandet försäljning & verkstad.

Kontaktperson: Eva-Klara Blomberg Högväg, eva-klara@husbilslandet.com, 0550-293 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.