POJI AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Idag har vi på ytan en homogen organisation. Vi är 10 personer, alla män, merparten unga och samtliga introverta analytiska personer. Vi önskar vi kunde locka till oss en större blandning personer men tills dess så jobbar vi med jämställdhet i bland den mix av personer vi ändå är. Även om vi på ytan är lika så har alla sina avvikelser vilka vi försöker lyfta upp och ta hänsyn till.”

> Mer information om POJI AB.

Kontaktperson: Per-Olof Hulthe, per-olof.hulthe@poji.se, 0703-499 429.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.