Wermlands Invest

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi jobbar utifrån de globala målen där vi har prioriterat åtta stycken som vi fokuserar extra på att integrera i vår verksamhet och dagliga arbete. Mål nummer 5 (Jämställdhet) är självklart ett av dessa.”

> Mer information om Wermlands Invest.

Kontaktperson: Josefin Knarrström Bergh, josefin@wermlandsinvest.se, 054-21 25 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.