Värmlandsantikvarien AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jag har ett kritiskt förhållningssätt med ett genusperspektiv till de källor som jag arbetar med.

Jag strävar efter att lyfta fram kvinnor så ofta jag kan i de texter jag skriver och på sociala medier, eftersom män dominerar historieskrivningen inom mitt fält.

I styrelsen sitter en kvinna och en man. Företaget ägs av mig, en kvinna.

När jag köper tjänster anlitar jag i första hand kvinnor som driver egna företag i Värmland.

Jag strävar efter att inte använda härskartekniker mot någon, utan vara inkluderande.”

> Mer information om Värmlandsantikvarien AB.

Kontaktperson: Terese Myrin, terese@varmlandsantikvarien.se, 070-24 16 450.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.