Two i Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Two får alla plats. Vi är övertygade om att en arbetsplats som innehåller mångfald skapar en miljö av innovationskraft, tillväxt och trivsel. För oss är det viktigt med en jämställd organisation och vi arbetar aktivt med att kunna rekrytera fler kvinnor. Genom ett medvetet och inkluderande språk ser vi till att bekämpa könsstereotyper i vår kommunikation, både internt och externt. Vi är mån om både en jämställd arbetsplats och ett jämställt Värmland.”

> Mer information om Two i Sverige AB.

Kontaktperson: Amanda Lindbäck, amanda.lindback@two.se, 076-85 01 617.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.