Teknikcollege Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Teknikcollege Värmlands strategi för jämställdhet och mångfald utgår från vetskapen om att industri och teknikbranschen inte har råd att bara rekrytera från halva arbetsmarknaden. Teknik- och industribranschen lider av en ojämn könsfördelning därför arbetar vi aktivt för att få fler tjejer att söka till gymnasieutbildningar som leder till arbete inom värmländsk industri. Teknikcollege Värmland tar sitt ansvar, och genom sin samverkans struktur skola – företag bidra till att förändring inom området underlättas.”

> Mer information om Teknikcollege Värmland.

Kontaktperson: Lola Bolmstedt, lola.bolmstedt@iucstalverkstad.se, 073-574 27 05.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.