TechSeed

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Techseed är vi drivna av tron att mångfald och jämställdhet är grundläggande för innovation och framgång. Vi är engagerade i att aktivt främja en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare, oavsett bakgrund, kön, ålder, eller livserfarenhet, har möjlighet att bidra till och forma framtiden inom teknik. Vi värdesätter och eftersträvar ett bolag som speglar den breda mångfalden i samhället och de marknader där vi verkar. Att umgås med och lära av människor med olika erfarenheter och synsätt gör inte bara vår verksamhet starkare – det gör också vårt arbete mycket roligare. Genom att välkomna en mångfald av perspektiv och erfarenheter, stärker vi vår förmåga att innovativt lösa problem och skapa värde för våra kunder och samhället i stort.”

> Mer information om TechSeed.

Kontaktperson: Patrik Ahlquist, patrik.ahlquist@techseed.se, 0768-27 27 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.