SMA Mineral AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jämställdhetsarbetet är en given del i vårt dagliga arbete, vi följer löpande jämställdhet i löneutveckling, befattningshavare. Utrymme att ha en bra balans mellan arbete och fritid och vara en arbetsgivare genom livet.”

> Mer information om SMA Mineral AB.

Kontaktperson: Anna Huzelius, anna.huzelius@smamineral.com, 0590-164 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.