Skyltstället Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vårt syfte med vår företagsresa är att vara  inkluderad oavsett bakgrund och/eller könsidentitet. Vi arbetar löpande med jämställdhet i samtliga dialoger i vår verksamhet. Vi bär vår huvudfärg rosa med stolthet som för oss illustrerar ”mod”.”

> Mer information om Skyltstället Värmland.

Kontaktperson: Pontus Axberg, pontus.axberg@skyltstallet.se, 072-089 42 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.