Procruitment Karlstad AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Procruitment är vi övertygade om att jämställda och inkluderande team med mångfald leder till ökad innovation och kreativitet, bättre beslutsfattande grundat på olika kompetenser och perspektiv, mer engagerade medarbetare, ett starkare arbetsgivarvarumärke och i slutändan en högre tillväxt och lönsamhet.

För oss handlar det om att skapa en arbetsmiljö där alla känner att de kan vara sig själva och att de är en viktig del i teamet, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, utbildning eller ålder.”

> Mer information om Procruitment Karlstad AB.

Kontaktperson: Evelina Menchini, evelina@procruitment.se, 076-312 90 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.