Praktiska Gymnasiet Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom våra utbildningar och vårt samarbete med olika aktörer så är Praktiska gymnasiet en drivande kraft för att skapa, dels en studiemiljö som präglas av inkludering och mångfald samt dels en framtida arbetsmarknad i Värmland som kännetecknas av jämställdhet.”

> Mer information om Praktiska Gymnasiet Karlstad.

Kontaktperson: Camilla Cederstedt, camilla.cederstedt@praktiska.se, 054-69 19 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.