Peab Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Det är vad som sker varje dag som gör skillnad.

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö och en bredare förståelse för vår omvärlds och våra kunders behov. Mångfald och inkludering är avgörande delar för att säkerhetsställa att vi får de bästa arbetslagen i de hållbaraste formerna, vilket gör oss mer produktiva, kreativa och utvecklande.

Peab har tagit an en ambitiös målsättning att bli det mest lönsamma företaget som är ledande inom samhällsansvar och att vara branschens bästa arbetsplats med de nöjdaste kunderna. Vårt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering är en nyckel för att nå dessa målsättningar. Detta arbete ska vara integrerat i hur vi utvecklar vår organisation, hur vi bedriver våra affärer, hur vi arbetar till vardags och hur vi behandlar varandra och vår omvärld.

Peab arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med att öka jämställdhet, mångfald och inkludering genom vårt likabehandlingsarbete.”

> Mer information om Peab Sverige AB.

Kontaktperson: Ida Johnsson Friberg, ida.friberg@peab.se, 054-85 20 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.