Norma Precision AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Norma har idag rent statistiskt en jämn fördelning kvinnor och män men inom vissa yrkeskategorier är det väldigt snett fördelat.

Norma arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en jämnare könsfördelning inom de yrkeskategorierna.  Det gör vi genom utbildning och erfarenhetsutbyte både internt och externt.”

> Mer information om Norma Precision AB.

Kontaktperson: Ingela Sjöstedt, ingela.sjostedt@normaprecision.com, 0571-31 500.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.