Myndigheten för psykologiskt försvar

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Myndigheten för psykologiskt försvar ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla och arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Alla som arbetar på myndigheten ska känna sig trygga, inkluderade och ges samma möjligheter oavsett exempelvis kön, ålder eller ursprung. Även i myndighetens externa arbete inkluderas jämställdhetsperspektivet.”

> Mer information om Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kontaktperson: Elin Ryen Mossberg, elin.ryen.mossberg@mpf.se, 010-183 70 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.