Movz

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Inkluderande Arbetsmiljö: Vi säkerställer en balanserad representation av kvinnor och män på alla nivåer inom vår organisation, vilket speglar vårt engagemang för jämställdhet. Genom att implementera inkluderande rekryteringsprocesser och karriärmöjligheter bidrar vi till ett mer jämställt arbetsliv.

Utbildning och Medvetenhet: Vi anordnar regelbundet utbildningar och workshops för våra anställda om jämställdhet och icke-diskriminering. Detta höjer kompetensen internt och sprider kunskap om vikten av jämställdhet för en hälsosam arbetsmiljö.

Samverkan med Lokala Initiativ: Movz deltar aktivt i och stödjer lokala initiativ och projekt som syftar till att främja jämställdhet i Värmland. Genom partnerskap och samarbeten med andra aktörer bidrar vi till att lyfta och sprida goda exempel på jämställdhetsarbete.

Erfarenhetsutbyte och Forum: Vi engagerar oss i forum för erfarenhetsutbyte och deltar i kompetenshöjande insatser som arrangeras av Länsstyrelsen och andra organisationer. Detta möjliggör för oss att både dela med oss av våra erfarenheter och att lära av andra.

Bidrag till Regional Utveckling: Genom vårt engagemang i jämställdhetsfrågor bidrar Movz inte bara till en mer inkluderande arbetsplats utan också till den regionala utvecklingen och tillväxten i Värmland. Vårt arbete stöder visionen om att göra Värmland till ett attraktivt län för både kvinnor och män att bo och verka i.”

> Mer information om Movz.

Kontaktperson: Adrian Aljumaili, adrian@movz.se, 076-250 67 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.