Knowit Experience

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker samt möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Knowit är medlem i UN Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare, samt minimera den negativa miljöpåverkan.

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conduct, jämställdhets- och mångfaldspolicy samt miljöpolicy är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.”

> Mer information om Knowit Experience.

Kontaktperson: Jesper Löfman, jesper.lofman@knowit.se, 0870-066 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.