KAMIC Installation AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”KAMIC Installation AB:s vision och policy är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Att ha en organisation och attityd som präglas av likabehandling och mångfald ter sig för oss som en ren självklarhet. Vi utesluter ingen i vår strävan mot en arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet – oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller ålder.”

> Mer information om KAMIC Installation AB.

Kontaktperson: Kaj Wikström, kaj.wikstrom@kamic.se, 054-57 01 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.