Infrakraft Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar målmedvetet, i en tydligt mansdominerad bransch, med att nå en så jämställd arbetsplats som möjligt. Det är lättare på tjänstemannanivå än ute på fältet, men i vår personalpolitik och i arbetet med vår långsiktiga rekrytering av nya medarbetare så strävar vi efter en så jämställd mix mellan kön, ålder och ursprung som möjligt.”

> Mer information om Infrakraft Sverige AB.

Kontaktperson: Kristina Tranberg, kristina.tranberg@infrakraft.se, 073-032 50 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.