HSB Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom att jämställdhetsarbetet är en del i allt vi gör varje dag. Vi  arbetar med våra värderingar, friskfaktorer och  initiativ inom hållbarhet för att öka tolerans och förståelse för alla människors olikheter och bemötande av dessa för att bland annat främja lika fördelning av inflytande och makt.”

> Mer information om HSB Värmland.

Kontaktperson: Susanne Sander, susanne.sander@hsb.se, 054-19 84 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.