Glava Energy Center

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För att uppnå ett smart och hållbart energisystem i Värmland krävs fokus på sociala perspektiv som jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Det är en viktig utgångspunkt och målsättning för Glava Energy Center.

I energiomställningen handlar den sociala hållbarhetsdimensionen både om vilka som inkluderas i arbetet med att utveckla energisystemet samt att det smarta energisystemet är inkluderande för en bredd av människor, beteendemönster och behov. Här finns flera utmaningar att hantera. Energibranschen är mansdominerad både bland medarbetare, på ledande positioner och i styrelser och har historiskt sett präglats av tekniska snarare än användarorienterade frågeställningar.

Glava Energy Center vill verka för ökade förutsättningar för social hållbarhet i energiomställningen, bland annat genom en bred inkludering av människor, beteendemönster och behov.”

> Mer information om Glava Energy Center.

Kontaktperson: Lisa Gärdt, lisa.gardt@glavaenergycenter.se, 0570-816 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.