Fritidsbanken Sverige

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”ALLA får låna sport- och friluftsutrustning på Fritidsbanken. Det innebär personer i alla åldrar, kön, socioekonomisk bakgrund, fysiska förutsättningar och tidigare vana. Värmland är hittills enda länet som har minst en fritidsbank i varje kommun, vilket bidrar till social utjämning och ökad fysisk och psykisk hälsa.”

> Mer information om Fritidsbanken Sverige.

Kontaktperson: Henric Byström, henric@fritidsbanken.se, 0735-14 07 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.