Färjestads Travsällskap

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi har idag en jämställd sammansättning i både ledningsgruppen och personalgruppen och jag som ledare arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vi har en representation av både kvinnor och män på ledande positioner, och inkludering och lika möjligheter för alla oavsett kön är viktigt för oss.

Genom att ha en jämställd arbetsmiljö där både kvinnor och män är representerade i lika stor utsträckning skapar vi en plattform för ömsesidig förståelse och samarbete. Och målet är att det bidrar till att bekämpa könsstereotyper och främja en kultur där alla känner sig respekterade och inkluderade.”

> Mer information om Färjestads Travsällskap.

Kontaktperson: Marie Svensson, marie.svensson@farjestad.travsport.se, 054-29 20 08.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.