Exsitec AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Exsitecs hållbarhetsarbete strävar mot att skapa ett företag där hållbarhetsfrågor får ta plats i vardagen.

Vi ser särskilt att medmänsklighet, klimat och gott företagande som de områden där vi effektivt kan påverka och driva mot en hållbar utveckling.

Medmänsklighet innefattar frågor kring socialt ansvar för oss. Här ingår områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

Vi gör initiativ för att stötta utvecklingen inom området men framförallt så handlar arbetet om att aktivt ta hänsyn till jämlikhets- och mångfaldsfrågor.

För närvarande är vi 40 % kvinnor och 60 % män, ett av de bästa resultaten i IT-branschen. Men vi kan bli ännu bättre!”

> Mer information om Exsitec AB.

Kontaktperson: Linda Johansson, linda.johansson@exsitec.se, 010-333 33 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.