Delta Akustik

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För att öka jämställdheten inom akustikkonsultbranschen (som idag är mansdominerad) fokuserar vi på att samarbeta med universiteten/högskolorna för att öka intresset för akustik bland kvinnliga studenter. Vi driver också rekryteringsprocesser för att attrahera kvinnliga talanger och har mentorskapsprogram riktade mot kvinnor. Vi lyfter gärna fram kvinnliga förebilder inom företaget att synas i våra projekt och i andra situationer där vi som företag exponeras mot marknaden vilket vi tror kan inspirera andra kvinnor att följa deras exempel och söka sig till detta fantastiska yrke.”

> Mer information om Delta Akustik.

Kontaktperson: Simon Edwinsson, simon@akustiker.se, 070-495 14 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.