Danske Bank

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Danske Bank har sedan flera år ett starkt engagemang för jämställd privatekonomi som omfattar rådgivning, utbildning och inspiration och som vi driver inom ramen för initiativet ”Power of Equality”. Det finns en kraft i en jämställd privatekonomi vilket vi vill medvetengöra hos våra kunder men också för samhället i stort.

Som en del av initiativet erbjuder Danske Bank ”hållbar rådgivning” där vi på ett tydligt sätt visar vilka ekonomiska konsekvenser som exempelvis ett deltidsarbete får, hur man kan fördela vabb och föräldraledighet, överföra pension till sin partner, ägande av fastigheter och kapitalvaror.

Med ”hållbar rådgivning” vill Danske Bank bidra till att bankens kunder blir medvetna om vikten av att ha en jämställd vardagsekonomi. Vårt mål är att de som lever i en relation ska få kunskap och verktyg som gör att de kan påverka sin ekonomiska situation och minska det ekonomiska gapet mellan parterna. En jämställd ekonomi leder till ekonomisk självständighet och eftersom pengar många gånger är roten till konflikter leder det även till bättre relationer. Då kvinnor oftast har lägre inkomst än män har banken valt att fokusera på det finansiella självförtroendet hos kvinnor eftersom de drabbas i högre grad ekonomiskt än män vid en separation, sjukdom eller vid arbetslöshet.

Vi har fått mycket positiv feedback från målgruppen både när det gäller ”hållbar rådgivning” och de digitala möten som nu är en del av vårt grundläggande erbjudande. Nästa steg är att vi genom hållbar rådgivning ytterligare fördjupar kunskapen i målgruppen så att ännu fler tar tag i sin ekonomiska situation. Alla tjänar på en jämställd vardagsekonomi.”

> Mer information om Danske Bank.

Kontaktperson: Zlatko Savic, zlatko.savic@danskebank.se, 075-248 45 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.