Clarahälsan AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Förebyggande arbetsmiljöarbete och ökad jämställdhet mellan könen är grunden för ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och privatliv för både kvinnor och män. Med utbildningar, workshops och stöttning i policyfrågor ökar vi medvetenheten om jämställdhetsfrågor och främjar en mer jämställd arbetskultur, vilket bidrar till en sundare arbetsmiljö och bättre psykisk hälsa för alla anställda.”

> Mer information om Clarahälsan AB.

Kontaktperson: Ann Collander, ann.collander@clarahalsan.se, 054-22 17 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.