CGI Sverige AB – Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På CGI strävar vi efter ett öppet och inkluderande klimat där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet. Vårt mål på CGI är att senast 2025 bli norra Europas mest jämställda management- och IT-konsultbolag, vilket kvantitativt innebär en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla chefsnivåer och i alla ledande befattningar.

För att aktivt bidra till en mer jämställd IT-bransch delar CGI ut utmärkelsen Årets IT-kvinna och är stolt sponsor till Stockholm Pride. CGI:s arbete uppmärksammas och vi har tillägnats Nyckeltalsinstitutets certifikat Excellent Arbetsgivare, samt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX®.”

> Mer information om CGI Sverige AB.

Kontaktperson: Ann-Christin Persson, ann-christin.persson@cgi.com, 054-14 70 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.