Calamo AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar aktivt för att locka fler unga och fler tjejer/kvinnor till industrin genom bland annat nätverkande, arbetsmarknadsmässor och aktiviteter, öppna upp vår arbetsplats för studiebesök, rekrytering och marknadsföring. På vårt företag arbetar vi med en referensgrupp som har till syfte att verka för en jämlik arbetsplats tillsammans med vår ledning och våra medarbetare och vi jobbar ständigt med förbättringar av vår arbetsplats för att vi ska vara så inkluderande och jämlika som möjligt.

Vi är även ute i skolor med mera och berättar om vilka möjligheter som den svenska industrin har för alla.”

> Mer information om Calamo AB.

Kontaktperson: Victoria Björn Blomqvist, victoria.bjorn@calamo.se, 0553-31 300.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.