Bufff Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Bufff Värmland arbetar med att ge stöd till barn och unga som har eller haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller inom frivård. Vi kan bidra med vår syn om att alla barn och ungdomar, oavsett kön har rätt till specifikt och riktat stöd som gör skillnad för det enskilda barnet, men även för samhället i stort då vi genom samtal arbetar för att motverka idolisering av brott och kriminalitet, motverka fördomar mot samhälle och myndighetspersoner samt samtala om värderingar, moralbildning och etik.”

> Mer information om Bufff Värmland.

Kontaktperson: Milla Fjellander, milla@bufff.se, 054-15 00 05.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.