Björneborg Steel AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Björneborg Steel’s verksamhet ska vara fri från diskriminering, trakasserier eller repressalier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen.

Vår målsättning är att utveckla en modern och attraktiv arbetsplats för alla.

På Björneborg Steel AB skall:

  • Verksamheten vara fri från diskriminering.
  • Alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och utvecklingsmöjligheter.
  • Vi sträva mot en så jämlik fördelning som möjligt inom alla typer av arbetsuppgifter, projektgrupper samt i roller som chefer och ledare.
  • Ingen känna sig diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.
  • Ingen känna sig trakasserad, kränkt eller mobbad på arbetsplatsen i vilken form det än må vara.
  • Trakasserier eller mobbing oberoende av orsak vara oacceptabla och ska aktivt bekämpas.”

> Mer information om Björneborg Steel AB.

Kontaktperson: Mia Staake, mia.staake@bjorneborgsteel.com, 0550-251 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.