Bengt Dahlgren Karlstad AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Bengt Dahlgren ska aktivt verka för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi förbinder oss att följa de lagar och regler som berör diskriminering och jämställdhet.

Alla medarbetare ska ha likvärdiga arbetsvillkor och samma möjlighet till utveckling. Kränkande särbehandling såsom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera inte tillåts på våra arbetsplatser.

Vi har en långsiktig strävan att vår mångfald inklusive könsfördelningen inom bolaget ska återspegla den i samhället i stort. När alla medarbetare känner sig sedda, hörda och inkluderade leder mångfald till en kreativ arbetsplats. Såväl enskilda medarbetare som den totala verksamheten vinner på en jämnare balans mellan antalet kvinnor och män i olika roller i företaget.”

> Mer information om Bengt Dahlgren Karlstad AB.

Kontaktperson: Daniel Arvidsson, daniel.arvidsson@bengtdahlgren.se, 054-17 52 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.