Aston Harald Mekaniska Verkstad AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Verkstadsbranschen är över lag en mansdominerad värld. Men vi ser att en förändring är i antågande. Fler tjejer söker till de tekniskt praktiska utbildningarna. Vi arbetar bland annat aktivt med att så tidigt som möjligt försöka få fler tjejer till branschen. Redan vid valet till gymnasiet försöker vi få fler tjejer att söka sig till de utbildningar som genererar verkstadsjobb. Genom vårt arbete och engagemang i Teknikcollege skapar vi tidigt kontakter med eleverna. Som arbetsgivare har Aston Harald MV ett bra tänk vad gäller jämställdhet och vi vill främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön.”

> Mer information om Aston Harald Mekaniska Verkstad AB.

Kontaktperson: Michael Olsson, michael.olsson@astonharald.com, 070-528 41 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.