AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jämställdhetspolicy och mål: Utvecklat en tydlig jämställdhetspolicy som tydligt kommunicerar företagets åtagande för jämställdhet och inkludering. Satt upp mätbara mål för att följa upp framsteg och utvärdera resultat.

Mångfaldsrekrytering: Vid rekrytering och anställning, sträva efter att ha en jämn fördelning mellan kön och aktivt arbeta för att minska eventuella obalanser. Använda neutrala rekryteringsprocesser för att säkerställa att alla kandidater bedöms rättvist.

Jämställd ledning och representation: Strävar efter att ha en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner och i beslutsfattande organ. Arbetar för att skapa en företagskultur som uppmuntrar och stödjer kvinnors karriärutveckling.

Jämnställdhetsanalys och uppföljning: Genomför regelbundna jämnställdhetsanalyser för att identifiera områden där förbättringar behövs och för att följa upp resultat och framsteg över tid.”

> Mer information om AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik.

Kontaktperson: Lisa Tyresten Woolke, Lisa.tyresten.woolke@rydahls.se, 010-550 94 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.