A-Surgery

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi är en kirurgisk verksamhet som arbetar med sjukvård på patientens egna villkor där vi alltid låter individens förutsättningar komma till sin rätt. Vi erbjuder vård för alla oavsett kön, men säkerställer en jämlik vårdkvalitet genom att integrera könsspecifika skillnader i behandlingseffekter, utfall och biverkningar. Vi anpassar information och beslutsstöd till individens bakgrund och förutsättningar. Vi integrerar jämställdhetsarbetet i såväl vår ledningsgrupp, hos vår personal och i patientarbetet för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet.”

> Mer information om A-Surgery.

Kontaktperson: Kristin Engström, kristin@a-surgery.se, 054-820 04 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.