2c8 Business Solutions AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar aktivt med att skapa en jämställd arbetsmiljö där alla våra medarbetare känner sig respekterade och har möjlighet att utvecklas, oavsett bakgrund och könsidentitet. Detta stöttas genom företagspolicys, kultur, ledarskap och beteenden på 2c8.”

> Mer information om 2c8 Business Solutions AB.

Kontaktperson: Sofia Myhrén, sofia@2c8.com, 0735-95 53 23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.