Whiter shade grafisk formgivning och design AB

Vi hälsar Whiter shade grafisk formgivning och design AB välkommen som en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Jag är ensamföretagare så jag kan tyvärr inte visa på jämställdhet vad gäller vare sig kön, etnicitet eller löner på min arbetsplats. Här jobbar 100 % kvinnor, men lönen är lika för alla! Men skämt åsido – min starka uppfattning är att det är en självklarhet att hela samhället ska vara jämställt. Alla ska ha samma möjligheter och synas lika mycket. Jag kan visa detta både i det material jag producerar samt i mitt val av leverantörer. De jag väljer ska ha justa arbetsförhållanden och inte diskriminera människor vad gäller könsfördelning, löner, handikapp etc. I mitt arbete med att ta fram informations- och reklammaterial ser jag till att spegla samhället vi lever i, dvs att här finns både män och kvinnor med olika etniska bakgrunder och i olika livssituationer. Mitt mål är att visa på och ta ställning för ett mer jämställt och bättre Värmland helt enkelt.”

> Läs mer om Whiter shade grafisk formgivning och design AB.

Kontaktperson: Maria Karlberg Back, maria@whitershade.se, 0730-76 77 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.