Whiter shade grafisk formgivning och design AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jag är ensamföretagare så jag kan tyvärr inte visa på jämställdhet vad gäller vare sig kön, etnicitet eller löner på min arbetsplats. Här jobbar 100 % kvinnor, men lönen är lika för alla! Men skämt åsido – min starka uppfattning är att det är en självklarhet att hela samhället ska vara jämställt. Alla ska ha samma möjligheter och synas lika mycket. Jag kan visa detta både i det material jag producerar samt i mitt val av leverantörer. De jag väljer ska ha justa arbetsförhållanden och inte diskriminera människor vad gäller könsfördelning, löner, handikapp etc. I mitt arbete med att ta fram informations- och reklammaterial ser jag till att spegla samhället vi lever i, dvs att här finns både män och kvinnor med olika etniska bakgrunder och i olika livssituationer. Mitt mål är att visa på och ta ställning för ett mer jämställt och bättre Värmland helt enkelt.”

> Mer information om Whiter shade grafisk formgivning och design AB.

Kontaktperson: Maria Karlberg Back, maria@whitershade.se, 0730-76 77 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.