Wermlandsdata

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som Karlstads största datorbutik har vi under de snart femton år vi varit igång alltid strävat efter att behandla alla lika, vare sig det rör sig om våra anställda, kunder eller leverantörer. Oberoende av kön, sexuell läggning, bakgrund, religion, eventuella funktionsnedsättningar etc. anser vi att alla förtjänar att ses som de individer de är och med de behov och de möjligheter som de enskilda personerna har.”

> Mer information om Wermlandsdata. 

Kontaktperson: Bernhard Eriksson, bernhard@wermlandsdata.se, 054-15 69 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.