Wermland Opera

Varmt välkomna hälsar vi Wermland Opera som anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”På Wermland Opera arbetar vi för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet tar sin grund i alla människors lika värde. Att arbeta med jämställdhet på Wermland Opera ingår i det dagliga arbetet. Det sker genom att fortlöpande arbeta med att förbättra villkoren för både kvinnor och män. Jämställdhet aktualiseras speciellt vid psykiska och fysiska skyddsronder årligen.”

> Här kan du läsa mer om Wermland Opera.

Kontaktperson: Ulrika Nilsson, personalassistent, ulrika.nilsson@wermlandopera.com, 054-21 03 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.