Wermland Opera

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Wermland Opera arbetar vi för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet tar sin grund i alla människors lika värde. Att arbeta med jämställdhet på Wermland Opera ingår i det dagliga arbetet. Det sker genom att fortlöpande arbeta med att förbättra villkoren för både kvinnor och män. Jämställdhet aktualiseras speciellt vid psykiska och fysiska skyddsronder årligen.”

> Mer information om Wermland Opera.

Kontaktperson: Daniel Elfgren, daniel@elfgrenhr.se, 054-21 03 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.