Vuxenutbildningen i Arvika

Vi hälsar Vuxenutbildningen i Arvika välkomna med följande uppdrag:

”Inom vuxenutbildningen arbetar vi systematiskt med att öka jämställdheten i verksamhet. Detta arbete grundar sig i de styrdokument, förordningar och lagar som omger vuxnas studier. Utöver det sker ett jämställdhetsarbete som omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Vi arbetar både proaktivt, nulägesorienterat och uppföljande. Detta speglas i likabehandlingsplaner, likabehandlingsarbete med eleverna och i det strategiska arbetsmiljöarbetet.”

Kontaktperson: Anette Maack <anette.maack@aanc.se>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.