Vuxenutbildningen Arvika

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Inom vuxenutbildningen arbetar vi systematiskt med att öka jämställdheten i verksamhet. Detta arbete grundar sig i de styrdokument, förordningar och lagar som omger vuxnas studier. Utöver det sker ett jämställdhetsarbete som omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Vi arbetar både proaktivt, nulägesorienterat och uppföljande. Detta speglas i likabehandlingsplaner, likabehandlingsarbete med eleverna och i det strategiska arbetsmiljöarbetet.”

> Mer information om Vuxenutbildningen Arvika.

Kontaktperson: Anette Maack, info@aanc.se, 0570-749 200.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.