Volvo Construction Equipment Arvika

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Volvo Construction Equipment Arvika är en del av Volvo Group och hela Volvokoncernen ser Jämställdhets- och mångfaldsarbete som en viktig konkurrenskraft då medarbetarnas förmåga är avgörande i dagens kunskapsdrivna ekonomi. En grundläggande förutsättning för att Arvikafabriken ska fortsätta vara en stark och framgångsrik organisation är att vi kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Jämställdhetsarbete är därför en väsentlig grundsten för vår verksamhet. Volvo CE i Arvika ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklat helhetstänkande och arbetsklimat som gör att de bästa och mest kompetenta medarbetarna vill arbeta hos oss.

> Mer information om Volvo Construction Equipment Arvika.

Kontaktperson: Kimberley Lacopie, Kimberley.lacopie@volvo.com, 0570-833 05.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.