Volvo Construction Equipment Arvika

Vi välkomnar Volvo Construction Equipment Arvika till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Volvo Construction Equipment Arvika är en del av Volvo Group och hela Volvokoncernen ser Jämställdhets- och mångfaldsarbete som en viktig konkurrenskraft då medarbetarnas förmåga är avgörande i dagens kunskapsdrivna ekonomi. En grundläggande förutsättning för att Arvikafabriken ska fortsätta vara en stark och framgångsrik organisation är att vi kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Jämställdhetsarbete är därför en väsentlig grundsten för vår verksamhet. Volvo CE i Arvika ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklat helhetstänkande och arbetsklimat som gör att de bästa och mest kompetenta medarbetarna vill arbeta hos oss.

> Läs mer om Volvo Construction Equipment Arvika 

Kontaktperson: Rickard Odin, rickard.odin@volvo.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.