Visit Karlstad AB

Vi välkomnar Visit Karlstad AB som en del av Ett jämställt Värmland med bidraget:

”Visit Karlstad AB har antagit en jämställdhetsplan där syftet är att genom ett aktivt jämställdhetsarbete tillföra ny kunskap, nya värderingar och synsätt i organisationen och bli en arbetsplats där kvinnor och män får lika lön för likvärdigt arbete, där anställda kan förena yrkesarbete med ansvar för hem och barn, där både kvinnor och män kan arbeta inom samma yrke, där allas erfarenheter och kunskaper tas till vara och där vi visar respekt för varje individ.”

> Läs mer om Visit Karlstad AB.

Kontaktperson: info@karlstadccc.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.