Visit Karlstad AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi har valt att ansluta oss till Ett Jämställt Värmland då nätverket ger oss som mindre aktör (30 anställda) möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd i att utveckla vårt jämställdhetsarbete. Vi har bland annat arbetat fram en jämställdhets, inkluderings och mångfaldsplan för att arbeta för en organisationskultur och arbetsmiljö där alla är lika mycket värda. Detta genom att tillföra ny kunskap, upprätthålla organisationens värderingar och synsätt och förbli en arbetsplats där alla anställda får lika lön för likvärdigt arbete, där anställda kan förena yrkesarbete med ansvar för hem och barn, där både kvinnor och män kan arbeta inom samma yrke, där allas erfarenheter och kunskaper tas till vara och där vi visar respekt för varje individ. För att bidra ytterligare så kan vi upprätthålla konferenslokaler för framtida erfarenhetsutbyten som tex workshops för mindre aktörer kring jämställdhet, inkludering och mångfald.”

> Mer information om Visit Karlstad AB.

Kontaktperson: Jennie Persson, Jennie.persson@karlstadccc.se, 054-22 21 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.